martes, 8 de enero de 2013

Start-Up School - Projecte de mentoratge i concurs de plans d’empresa per a joves estudiants emprenedors de Barcelona


El programa Start-Up School busca promoure l’esperit emprenedor i la iniciativa empresarial entre els nostres joves estudiants, mitjançant la identificació de bones idees empresarials i el seu mentoratge per part d’un grup d’emprenedors i empresaris professionals.

El programa Start-Up School és un projecte ambiciós, plurianual, a mig i llarg termini, destinat a descobrir i mentorar el talent emprenedor dels nostres joves.

Es convida a estudiants de l’educació secundària obligatòria  i del batxillerat de la ciutat de Barcelona,  a presentar la seva idea d’empresa en qualsevol dels actuals àmbits del desenvolupament econòmic i social: Internet, salut, tecnologia, social, oci, energies netes i sostenibilitat, etc. Es seleccionaran les 20 millors idees  i els seus autors rebran l’assessorament de mentors i emprenedors professionals per crear un pla d’empresa . Finalment, d’entre les 20 idees que segueixin elprojecte, es premiaran dues. Així mateix, es convida les escoles i instituts de secundària i batxillerat de la ciutat a que difonguin aquest programa entre els seus alumnes.

Perquè fem aquesta iniciativa?

Ens enfrontem a un panorama d’elevat fracàs escolar i baixes expectatives laborals i econòmiques per als estudiants de secundària i batxillerat de Catalunya. Això no obstant, els joves estudiants tenen un talent potencial enorme.

El Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona promouen iniciatives per fomentar l’esperit emprenedor i el coneixement de l’empresa i el món professional entre els i les joves. Alhora que altres iniciatives privades i associacions empresarials tenen també els mateixos objectius

És el moment d’iniciar accions conjuntes, concretes, entre l’administració pública i el món empresarial, sostingudes en el temps, per fomentar l’esperit emprenedor i la iniciativa empresarial.

Els objectius prioritaris

    Situar Barcelona com a referència en el foment de l’esperit emprenedor i  la iniciativa empresarial entre els estudiants de secundària obligatòria i batxillerat.
    Fomentar valors i competències que puguin servir per afrontar, amb garanties d'èxit, el seu futur professional.

Els mentors

S’ha seleccionat un grup de mentors voluntaris, emprenedors i empresaris amb experiència, que ajudaran els participants en el procés de desenvolupar aspectes clau del pla d’empresa i preparar les presentacions.

Els mentors treballaran amb els alumnes en diferents sessions de treball conjuntes durant els mesos d’abril i maig de 2013.

Calendari del projecte?

Poden participar alumnes d’educació secundària obligatòria i  batxillerat del centres educatius de la ciutat de Barcelona sostinguts amb fons públics. Els estudiants han de formar grups de 2 a 5 membres.

Es poden presentar idees d’empresa en qualsevol estat de definició: des de només una sola idea inicial, fins a projectes més treballats amb un possible pla de negoci. Les idees poden partir de tecnologies existents o plantejar propostes de noves tecnologies que encara no estan inventades.

De les idees rebudes fins al 15 de març, es seleccionaran les 20 més innovadores i amb més potencial. Durant el mes de març (data per determinar), es farà una presentació dels projectes seleccionats i s’assignarà el grup d’estudiants al seu mentor. Els mentors col·laboraran per desenvolupar un bon projecte d’empresa i una bona presentació durant els mesos d’abril i maig.

A finals de maig es faran les presentacions davant un jurat, que seleccionarà els projectes més innovadors i amb major potencial. Els projectes i les presentacions es realitzaran en anglès

Tots els projectes rebran un reconeixement i un jurat escollirà els dos millors projectes que seran premiats amb curtes estades en empreses internacionals .

Qui organitza el projecte Start-Up School?

L’equip que organitzem l’Start-Up School està format per:

·         L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona

·         La Fundació Escola Emprenedors

·         GILD International Barcelona

·         L’associació Barcelona Loves EntrepreneursPer a més informació, contacteu amb startup@escolaemprenedors.org, o bé amb la Fundació Escola Emprenedors, al telèfon 93 451 67 17, o a la web www.escolaemprenedors.org/startup

PR Agency Spain, BlaNZ PR Agency Barcelona, PR Agency Barcelona 

No hay comentarios: